• Harmonogram výzev OPTAK na rok 2023

  Naše ministerstva i tento rok pokračují s vyhlášením výzev, splňující cíle nového programového období 2021-2027 schváleného ze strany Evropské komise. My Vám níže přinášíme přehled nejzajímavějších výzev, které nás čekají v roce 2023 v rámci OPTAK.

 • Úspory energie

  Jednou z prvních dotací vyhlášených v rámci nového OPTAK je oblíbená výzva Úspory energie, zaměřená na snižování energetické náročnosti podnikatelských budov.

 • Inovace - zavádění nových výrobků, technologií a služeb

  Jednou z prvních dotací vyhlášených v rámci nového OPTAK je oblíbená výzva Inovace, zaměřená na podporu inovačních aktivit firem.

 • Aplikace - podpora výzkumu a vývoje

  Jednou z prvních dotací vyhlášených v rámci nového OPTAK je oblíbená výzva Aplikace, zaměřená na podporu výzkumu a vývoje.

 • První výzvy OPTAK vyhlášeny

  Všichni podnikatelé - malé a střední podniky, velké podniky, ale i OSVČ mají nyní možnost získat dotaci z několika prvních programů vyhlášených v rámci OPTAK. Konkrétně se jedná o programy zaměřené na výzkum a vývoj, nákup nových technologií a energetické úspory budov....

 • Harmonogram výzev OP Zaměstnanost+

  Nové programové období 2021-2027 se po ročním oddálení postupně rozbíhá a jednotlivé OP vyhlašují první výzvy. Přinášíme Vám přehled nejoblíbenějších výzev v rámci OP Zaměstnanost+.