• OP Zaměstnanost+

  Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo program Zaměstnanost+ pro příští programové období 2021-2027. OPZ+ je nástupcem OP Zaměstnanost s pouze několika menšími změnami.

 • OP Jan Amos Komenský

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo dotační priority pro příští programové období 2021–2027. Operační program Jan Amos Komenský navazuje na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních,...

 • Podpora z fondů EU v období 2021-2027

  Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období.

 • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

  Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo dotační priority pro příští programové období 2021–2027. Podpora se bude opět primárně zaměřovat na podporu činnosti malých a středních podniků (MSP). Připravili jsme pro Vás přehled hlavních informací.

 • OP Životní prostředí

  Ministerstvo životního prostředí představilo dotační priority pro příští programové období 2021–2027. Podpora se bude zaměřovat na široké množství opatření ke zlepšení životního prostředí. Připravili jsme pro Vás přehled hlavních informací.

 • Integrovaný regionální operační program 2021-2027

  Integrovaný regionální operační program v gesci MMR pokračuje i v novém programovém období. Oproti období 2014-2020 je zde několik novinek. Celková alokace programu je přibližně 122 mld. Kč a již teď se můžete těšit na některá nová témata podpory.