• Příprava nových podnikatelských dotací 2021-2027 dokončena!

  Nový operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK), který nahrazuje dosavadní OPPIK, je již kompletně připraven.

 • Získejte až 10 mil. Kč s novou výzvou ICT a sdílené služby

  Nenechte si ujít možnost čerpat prostředky z evropských fondů a zvyšte tak digitální úroveň svého podniku. Podporu můžete využít na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

 • Živel - pomoc po tornádu

  V návaznosti na již vyhlášený kompenzační titul na pomoc podnikatelům zasažených tornádem v červnu 2021 zveřejňuje MPO speciální program Živel, který bude předešlou výzvu doplňovat. Program je určen pro velké podniky sídlící v postižených oblastech a podniky realizujíc...

 • Nemovitosti - pomoc po tornádu

  Vzhledem ke škodám způsobeným tornádem na území ČR 24. 6. 2021 rozhodlo MPO o vyhlášení speciálního programu určeného pro podnikatele v postižené oblasti, jehož cílem je kompenzace vzniklých škod a podpora obnovy podnikatelské činnosti.

 • Nové evropské dotace v období 2021-2027

  Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o nové dotace svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období.

 • Letní výzvy OPPIK 2021

  Plánujete rozvíjet nové produkty, nakupovat strojní vybavení a zařízení nebo vybudovat vlastní centrum pro výzkum a vývoj? Nepropásněte poslední šanci na získání dotace v roce 2021 v těchto oblastech z programu OPPIK dle podmínek programového období 2014-2020.