• Úspora vody v podnicích

  V rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášena výzva z oblasti Cirkulární ekonomiky, konkrétně zaměřená na úsporu vody v podnicích. Získejte dotaci až 25 mil. Kč a snižte spotřebu vody a s tím spojené náklady!

 • OPTAK - schvalování a první výzvy

  Od letošního roku by měl být program OPPIK, který zastřešuje nejvíce podnikatelských dotací, nahrazen novým programem OPTAK. Schvalovací proces běží, níže uvádíme nejaktuálnější informace.

 • Budování dětských skupin (výzva pro veřejné subjekty a neziskové organizace)

  Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu zajištění dostatečných kapacit v dětských skupinách pro nejmenší děti, zajištění finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

 • Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022

  Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zveřejnil první harmonogram výzev na rok 2022.

 • FVE pro podnikatele

  Ministerstvo průmyslu a obchodu po dlouhých průtazích konečně vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na podporu instalace fotovoltaických elektráren s/bez akumulace určenou pro podnikatele. Celková alokace jsou 4 mld. Kč.

 • První dotace v roce 2022

  V lednu 2022 by mělo dojít k vyhlášení několika výzev v rámci Národního plánu obnovy, které jsou určeny primárně pro malé a střední podnikatele, avšak najdou se i takové, které mohou využít i velké podniky.