• Živel - pomoc po tornádu

  V návaznosti na již vyhlášený kompenzační titul na pomoc podnikatelům zasažených tornádem v červnu 2021 zveřejňuje MPO speciální program Živel, který bude předešlou výzvu doplňovat. Program je určen pro velké podniky sídlící v postižených oblastech a podniky realizujíc...

 • Nemovitosti - pomoc po tornádu

  Vzhledem ke škodám způsobeným tornádem na území ČR 24. 6. 2021 rozhodlo MPO o vyhlášení speciálního programu určeného pro podnikatele v postižené oblasti, jehož cílem je kompenzace vzniklých škod a podpora obnovy podnikatelské činnosti.

 • Nové evropské dotace v období 2021-2027

  Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o nové dotace svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období.

 • Letní výzvy OPPIK 2021

  Plánujete rozvíjet nové produkty, nakupovat strojní vybavení a zařízení nebo vybudovat vlastní centrum pro výzkum a vývoj? Nepropásněte poslední šanci na získání dotace v roce 2021 v těchto oblastech z programu OPPIK dle podmínek programového období 2014-2020.

 • OP Zaměstnanost+

  Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo program Zaměstnanost+ pro příští programové období 2021-2027. OPZ+ je nástupcem OP Zaměstnanost s pouze několika menšími změnami.

 • OP Jan Amos Komenský

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo dotační priority pro příští programové období 2021–2027. Operační program Jan Amos Komenský navazuje na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních,...