• Příjem žádostí o dotace z programu Dešťovka

  Tzv. dešťovka pro obce je opět vyhlášena. Výzva podpoří projekty zaměřené na chytré hospodaření s dešťovou vodou. Dotaci je tak možné získat na vybudování nádrží na zachytávání dešťové vody a její využití k zalévání veřejné zeleně.

 • Podpora energetických úspor veřejných budov

  OPŽP vyhlásilo novou výzvu na zateplení a energeticky úsporná opatření veřejných objektů, jako jsou školy, nemocnice apod. Podpora půjde do zateplování veřejných budov a snižování energetické náročnosti zejména ve městech a obcích.

 • Dotace na domácí kompostéry – výzva vyhlášena

  Od 3. dubna 2018 bude možné opět žádat o finanční podporu na projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Dotace lze získat například na pořízení domácích kompostérů pro občany v obci.

 • Podpora agroturistiky

  V rámci Programu rozvoje venkova se zemědělským podnikatelům nabízí možnost získat dotace na vybudování malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení, sportoviště a na další doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu.

 • Podpora investic do nezemědělských činností

  Podnikáte v zemědělství a chcete rozšířit své podnikání i do jiné oblasti než do zemědělství? V rámci Programu rozvoje venkova můžete získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci provozovny a pořízení strojů a technologií pro nezemědělskou činnost.

 • Podpora mladých začínajících zemědělců

  Od dubna mají mladí začínající zemědělci možnost získat dotaci na realizaci podnikatelského plánu. Podporu lze získat na nákup zemědělských staveb, technologií, nemovitostí, speciálních mobilních strojů, nebo na nákup hospodářských zvířat.