• OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

  Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo dotační priority pro příští programové období 2021–2027. Podpora se bude opět primárně zaměřovat na podporu činnosti malých a středních podniků (MSP). Připravili jsme pro Vás přehled hlavních informací.

 • OP Životní prostředí

  Ministerstvo životního prostředí představilo dotační priority pro příští programové období 2021–2027. Podpora se bude zaměřovat na široké množství opatření ke zlepšení životního prostředí. Připravili jsme pro Vás přehled hlavních informací.

 • Integrovaný regionální operační program 2021-2027

  Integrovaný regionální operační program v gesci MMR pokračuje i v novém programovém období. Oproti období 2014-2020 je zde několik novinek. Celková alokace programu je přibližně 122 mld. Kč a již teď se můžete těšit na některá nová témata podpory.

 • Přehled dotačních programů pro zemědělce

  Program rozvoje venkova vstoupí 15. června do jarního kola příjmu žádostí. V rámci jarního kola budou poskytovány dotace pro registrované zemědělce na financování podnikatelských záměrů. Konkrétně se jedná o investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na ...

 • Spolufinancování poradenských služeb

  Chcete získat dotaci na pořízení odborných poradenských služeb pro Vaše podnikání? Využijte dotační program Poradenství, který podporuje zejména nákup základních poradenských služeb pro začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb. Výzva se speciáln...

 • COVID - Nájemné III

  Má na Vaše podnikání negativní dopad koronavirová krize? Nenechte si ujít možnost čerpat prostředky státní podpory, které Vám v této nelehké době pomohou lépe se vypořádat s důsledky přijatých vládních opatření.