• Podpora agroturistiky

  V rámci Programu rozvoje venkova se zemědělským podnikatelům nabízí možnost získat dotace na vybudování malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení, sportoviště a na další doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu.

 • Podpora investic do nezemědělských činností

  Podnikáte v zemědělství a chcete rozšířit své podnikání i do jiné oblasti než do zemědělství? V rámci Programu rozvoje venkova můžete získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci provozovny a pořízení strojů a technologií pro nezemědělskou činnost.

 • Podpora mladých začínajících zemědělců

  Od dubna mají mladí začínající zemědělci možnost získat dotaci na realizaci podnikatelského plánu. Podporu lze získat na nákup zemědělských staveb, technologií, nemovitostí, speciálních mobilních strojů, nebo na nákup hospodářských zvířat.

 • Podpora prevence vzniku odpadů

  Od dubna tohoto roku bude možné opět žádat o finanční podporu na projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Výzva bude podporovat například pořízení domácích kompostérů pro občany v obci.

 • Čerpejte dotace na zateplení bytových domů

  IROP vyhlašuje další výzvu na podporu zateplování bytových domů. Je Váš bytový dům v technicky nevyhovujícím stavu a plánujete jej zateplit? Neváhejte využít dotace na pokrytí výdajů souvisejících s realizací tepelně-technických opatření u bytových domů.

 • OPPIK zahájil rok 2018 ve velkém!

  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má harmonogram výzev na rok 2018 zcela nabitý. Podáváme Vám přehled těch nejzajímavějších výzev!