• Podpora prevence vzniku odpadů

  Od dubna tohoto roku bude možné opět žádat o finanční podporu na projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Výzva bude podporovat například pořízení domácích kompostérů pro občany v obci.

 • Čerpejte dotace na zateplení bytových domů

  IROP vyhlašuje další výzvu na podporu zateplování bytových domů. Je Váš bytový dům v technicky nevyhovujícím stavu a plánujete jej zateplit? Neváhejte využít dotace na pokrytí výdajů souvisejících s realizací tepelně-technických opatření u bytových domů.

 • OPPIK zahájil rok 2018 ve velkém!

  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má harmonogram výzev na rok 2018 zcela nabitý. Podáváme Vám přehled těch nejzajímavějších výzev!

 • Dotace na technologie pro začínající podniky

  Začínající podniky s maximálně 3 letou historií mají možnost čerpat evropské prostředky na jejich podnikatelské záměry, na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

 • Výzva na pořízení technologií vyhlášena

  Využijte evropské prostředky na modernizaci Vašeho podnikání. Dotaci lze získat na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a na tzv. digitální transformaci.

 • Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

  Cílem výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniku díky zvládnutí věkové rozmanitosti zaměstnanců. Až do 29.3.2018 je možné předkládat žádosti o dotaci z výzvy Age management, a získat tak prostředky na širokou škálu aktivit pro práci s lidskými zdroji.