• Dotace na technologie pro začínající podniky

  Začínající podniky s maximálně 3 letou historií mají možnost čerpat evropské prostředky na jejich podnikatelské záměry, na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

 • Výzva na pořízení technologií vyhlášena

  Využijte evropské prostředky na modernizaci Vašeho podnikání. Dotaci lze získat na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a na tzv. digitální transformaci.

 • Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

  Cílem výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniku díky zvládnutí věkové rozmanitosti zaměstnanců. Až do 29.3.2018 je možné předkládat žádosti o dotaci z výzvy Age management, a získat tak prostředky na širokou škálu aktivit pro práci s lidskými zdroji.

 • POVEZ II je opět spuštěn

  Úřad práce České republiky od 1.11.2017 znovu přijímá žádosti o příspěvky na odborné kurzy pro zaměstnance v rámci projektu POVEZ II. K dispozici je 1,5 mld. Kč.

 • Dotace z IROP na podporu sociálního bydlení

  V listopadu budou vyhlášeny dvě výzvy na podporu sociální integrace. Dotace půjdou např. na nákup, rekonstrukci nebo úpravy domů a na pořízení základního vybavení. Podpořena budou území, nacházející se v tzv. sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně.

 • CzechStarter – podpora začínajícím podnikům

  Vyhlášením II. výzvy programu CzechStarter se začínajícím inovativním firmám opět nabízí možnost pomoci s rozjezdem jejich podnikání a načerpání zkušeností v rámci absolvování intenzivního programu v inkubátoru Silicon Valley.