Podporované aktivity:

 • Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů
  • Systémy pouze pro zálivku
  • Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové
 • Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů
  • Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod
  • Systémy pro využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkových vod

Typy příjemce:

 • Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky obytných domů.
 • Dotace je určena i pro majitele obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení.

Výše podpory:

 • Alokace: 340 mil. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů:

 • Systémy pouze pro zálivku
  • 20 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3
  • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč
 • Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové
  • 30 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3
  • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč
 • Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod
  • 45 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = objem nádrže přečištěné odpadní vody v m3
  • Dotace na projektovou přípravu a zpracování odborného posudku: max. 10 000 Kč
  • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč
 • Systémy pro využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkových vod
  • Dotace na realizaci: 60 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = součet objemů akumulační nádrže na přečištěnou odpadní vodu a akumulační nádrže na srážkovou vodu v m3
  • Dotace na projektovou přípravu a zpracování odborného posudku: max. 10 000 Kč
  • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč

Příjem žádostí:

 • Termín vyhlášení výzvy: 7. 8. 2017
 • Termín příjmu žádostí: od 7. 9. 2017 do vyčerpání alokace