DOTACE 2019

PODNIKATELÉ

Nezmeškejte možnost čerpat dotaci na účast na zahraničních veletrzích a výstavách, na pořízení technologií pro rozvoj Vašeho podnikání a technologií pro aplikování průmyslu 4.0. Právě teď je čas začít s přípravou Vašich záměrů.

MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Plánované výzvy Příjem žádostí
Marketing 1. 3. - 31. 5. 2019

STROJE A TECHNOLOGIE

Aktuální výzvy Konec příjmu žádostí
Úspory energie 29. 4. 2019
Plánované výzvy Příjem žádostí
Technologie – průmysl 4.0  11. 3. - 13. 6. 2019
6. 12. 2019 - 30. 4. 2020
Technologie pro začínající podniky  28. 1. - 28. 5. 2019
6. 12. 2019 - 30. 4. 2020
Inovace 3. 6. - 30. 8. 2019
Úspory energie 2. 9. 2019 - 30. 4. 2020

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI - výstavba, rekonstrukce, zateplení (úsporná opatření)

Aktuální výzvy Konec příjmu žádostí
Úspory energie 29. 4. 2019
Úspory energie – energeticky efektivní budovy 15. 1. 2020
Školicí střediska 30. 5. 2019
Nemovitosti 22. 5. 2019
Obnovitelné zdroje energie 29. 3. 2019
ICT a sdílené služby - Budování a modernizace datových center 31. 5. 2019
Plánované výzvy Příjem žádostí
Inovace 3. 6. - 30. 8. 2019
Úspory energie 2. 9. 2019 - 30. 4. 2020
Nemovitosti – cestovní ruch 16. 9. 2019 - 15. 6. 2020

VÝZKUM A VÝVOJ, VÝROBNÍ INOVACE

Aktuální výzvy Konec příjmu žádostí
Inovační vouchery 30. 6. 2020
Plánované výzvy Příjem žádostí
Inovace 3. 6. - 30. 8. 2019
Aplikace 1. 9. - 15. 12. 2019
Potenciál 2020 (bude upřesněno)

INVESTICE DO IT, SOFTWARE

Aktuální výzvy Konec příjmu žádostí
Školicí střediska 30. 5. 2019
ICT a sdílené služby - Budování a modernizace datových center 31. 5. 2019
Plánované výzvy Příjem žádostí
Technologie – průmysl 4.0  11. 3. - 13. 6. 2019
6. 12. 2019 - 30. 4. 2020
Technologie pro začínající podniky  28. 1. - 28. 5. 2019
6. 12. 2019 - 30. 4. 2020
Inovace 3. 6. - 30. 8. 2019
Aplikace 1. 9. - 31. 12. 2019
ICT a sdílené služby – ICT v podnicích 1. 11. 2019 - 1. 4. 2020

ZAMĚSTNANCI, VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuální výzvy Konec příjmu žádostí
Školicí střediska 30. 5. 2019
ICT a sdílené služby - Zřizování a provoz center sdílených služeb 28. 5. 2019
Plánované výzvy Příjem žádostí
Aplikace 1. 9. - 31. 12. 2019
Poradenství 1. 7. - 31. 10. 2019Přehled aktuálně otevřených výzev pro podnikatele

Název výzvy Konec příjmu žádostí
Úspory energie 29. 4. 2019
Úspory energie – energeticky efektivní budovy 15. 1. 2020
Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita 31. 5. 2019
Školicí střediska 30. 5. 2019
Nemovitosti 22. 5. 2019
Inovační vouchery 30. 6. 2020
Obnovitelné zdroje energie 29. 3. 2019
ICT a sdílené služby - Budování a modernizace datových center 31. 5. 2019
ICT a sdílené služby - Zřizování a provoz center sdílených služeb 28. 5. 2019

 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nenechte si ujít příležitost a čerpejte dotace na odpadové hospodářství díky pořízení kontejnerů na tříděný odpad, vybudování sběrných dvorů, pořízení linky na úpravu odpadů či tzv. malou Dešťovku pro fyzické osoby.

Dále je tento rok v plánu vypsání dotace na tzv. velkou Dešťovku pro veřejné subjekty, či na nakládání s odpady.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Aktuální výzvy Konec příjmu žádostí
Odpady – pořízení kontejnerů, budování sběrných dvorů, energetické využití odpadů 28. 2. 2019
Odpady – materiálové využití odpadů, recyklace 2. 12. 2019
Plánované výzvy Příjem žádostí
Odpady – pořízení kontejnerů, budování SD, energetické využití odpadů 2. 9. 2019 - 3. 2. 2020

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, PREVENCE PROTI SUCHU

Aktuální výzvy Konec příjmu žádostí
Dešťovka pro občany do vyčerpání alokace
Plánované výzvy Příjem žádostí
Dešťovka pro obce (pro veřejné budovy) 4. 2. 2019 - 13. 1. 2020

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Plánované výzvy Příjem žádostí
Odpady – kompostéry 1. 4. - 30. 7. 2020Další informace naleznete u našich projektových manažerů.

6. 12. 2019 - 30. 4. 2020