Dotační tituly Příjem žádostí
OPPIK  

Obnovitelné zdroje energie
Dotace na výstavbu větrných elektráren,

pořízení solárních kolektorů, tepelných čerpadel

2. 9. 2019 - 31. 3. 2020

Elektromobilita a akumulace energie
Dotace na pořízení elektromobilu a nabíjecích stanic

6. 1. 2020 - 28. 5. 2020

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Dotační program se zaměřuje na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení podílu této energie na celkové spotřebě v České republice.

Podporované aktivity:

 • výstavba větrných elektráren
 • instalace solárních kolektorů
 • instalace tepelných čerpadel

Typy příjemce dotace:

 • malé a střední podniky, které se hodlají soustředit/soustředí se na oblast výroby energie z OZE

Výše podpory:

 • max. 80 %
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Specifické podmínky dotačního programu:

 • dotace je určená pro žadatele ze všech regionů kromě hlavního města Prahy
 • vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo pro vlastní spotřebu

Příjem žádostí:

 • 2. 9. 2019 - 31. 3. 2020

ELEKTROMOBILITA
V říjnu letošního roku bude v rámci podpory konkurenceschopnosti podniků opět možné podat žádost o dotaci na pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice.

Podporované aktivity:

 • pořízení elektromobilu ve výzvou podporované kategorii silničních vozidel
 • pořízení neveřejné nabíjecí stanice

Typy příjemce dotace:

 • podnikatelské subjekty všech velikostí

Výše podpory:
Maximální výše 10 mil. Kč

 • max. 75 % pro malý podnik
 • max. 65 % pro střední podnik
 • max. 55 % pro velký podnik

Specifické podmínky dotačního programu:

 • jeden ekonomický subjekt může podat max. 10 žádostí o podporu
 • maximální způsobilé výdaje na jeden elektromobil je 450 tis. Kč
 • nelze pořídit vůz, který již vstoupil do odpisů

Příjem žádostí:

 • 6. 1. 2020 - 28. 5. 2020