Dotační titul Příjem žádostí

Marketing

Účast na zahraničních výstavách a veletrzích

  • 200 tis. – 4 mil. Kč
Plánován na červen 2020

Nemovitosti

Rekonstrukce a modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících objektů, které budou sloužit pro rozvoj podnikatelských činností

  • 1 mil. – 30 mil. Kč
Plánován na červenec 2020

Úspory energie

Obměna technologií, rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zateplení, výměna otvorových výplní, instalace obnovitelných zdrojů elektřiny pro vlastní spotřebu apod.

  • 500 tis. Kč – 15 mil. EUR
Prozatím není stanoven