Dotační titul Příjem žádostí

Potenciál

Vybavení a modernizace laboratoří a dílen, nákup testovacích zařízení, pořízení specializovaného SW

  • 2 mil. – 30 mil. Kč
4.9. – 23.11. 2020

Aplikace

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

  • 1 mil. – 40 mil. Kč
14.9. – 15.12. 2020

Inovace – inovační projekt

Pořízení technologií pro výrobu nových – inovativních produktů

  • 1 mil. – 75 mil. Kč
15.10. 2020 – 29.1. 2021

Elektromobilita

Pořízení elektromobilu a neveřejných dobíjecích stanic

  • 250 tis. – max. dle pravidel de minimis
14.9. – 25.11. 2020

Obnovitelné zdroje energie

Výstavba větrných elektráren, instalace tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů KVET, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren

  • Výše podpory se odvíjí od realizovaného opatření
14.9. 2020 – 7.1. 2021

ICT a sdílené služby – digitální podnik

Investice do produktů a služeb v oblasti ICT, pořízení strojů a zařízení souvisejících s ICT, využití ICT řešení formou služeb vč. expertního poradenství
14.12. 2020 – 15.3. 2021

Technologie – průmysl 4.0

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s propojením autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

  • 1 mil. – 40 mil. Kč
 25.1. 2021 – 26.4. 2021