Projekty musí být zaměřeny na:

 • výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie)
 • digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence)
 • kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita)

Podmínkou získání podpory je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku VaV:

 • F – užitný nebo průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie

*Pouze v kombinaci s některým z výše jmenovaných výsledků budou taktéž akceptovány P – patent a N – metodika.

Uznatelné výdaje:

 • osobní náklady vč. stipendií
 • subdodávky (max. 20 % za celou dobu projektu)
 • nepřímé náklady
 • ostatní přímé náklady

Výše dotace a míra podpory:

 • 40 mil. Kč
 • 70 % uznatelných výdajů

Oprávnění žadatelé:

 • podnik – v roli hlavního uchazeče i jako další účastník
 • výzkumná organizace – pouze jako další účastník

Specifika a omezení:

 • žadatel musí doložit min. dvouletou účetní historii
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn podat max. 1 žádost
 • bonifikace projektů zaměřených na:

      - průmysl 4.0

      - automotive

      - technologie 5G

      - řešení ve strukturálně postiženém regionu

Příjem žádostí

 • 30.4. - 17.6. 2020