Dotační program Technologie COVID

Finační podpora z programu Technologie COVID je určená malým a středním firmám na boj s koronavirovou nákazou a na zamezení jejího šíření. Program umožňuje získat až 20 milionů korun pro jednu firmu.

Podpora bude využitelná na výrobu zdravotnických materiálů a pomůcek, ale také na vývoj a pořízení nových technologií pro boj s COVID-19. Firmy mohou z programu hradit i vývoj a pořízení software.

Podrobnosti o programu

Podporované aktivity:

  • výroba zdravotnických prostředků
  • projekty zaměřené na boj proti dalšímu šíření koronaviru

Způsobilé výdaje:

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení
  • pořízení softwaru, který přímo souvisí s realizací projektu

Oprávnění žadatelé:

  • malé a střední podniky

Výše dotace a míra podpory:

  • 250 tis. – 20 mil. Kč
  • 35 – 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí:

  • plánované datum vyhlášení výzvy 14.4. 2020

Ministerstvo průmyslu spouští také program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19, jehož posláním je podpořit rychlé zavádění inovací a opatření na boj s koronavirem do praxe.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí, rezervujte si u nás včas zpracování žádosti. O zahájení Vás budeme informovat, jakmile se přijímání žádostí rozběhne. 

Volejte ještě dnes na tel. 773 696 479.