Podpora podnikatelů a koronavirus

Koronavirus - jak získat dotace pro firmy a podnikatele

Podpora podnikatelů v souvislosti s COVID-19 (onemocnění, které způsobuje koronavirus SARS CoV-2) ze strany vlády nabývá konkrétní podobu.

Vláda schválila sérii opatření na pomoc firmám a živnostníkům, která je mají podpořit a pomoci jim překlenout propad v tržbách, ale také jim dodat prostředky pro udržení zaměstnanců.

Protože se situace neustále mění, chceme vám následujícím článkem usnadnit orientaci a především vám pomoci dotace a podporu získat.

Chcete získat dotace na boj s COVID-19? Volejte na tel. +420 777 705 395. Pomůžeme vám s žádostí.

 

Opatření na zmírnění dopadů epidemie koronaviru


Dotace pro živnostníky a firmy jsou hlavním nástrojem přímé podpory ze strany vlády. Dotačních programů je přitom několik a my se na ně za chvilku společně podíváme detailněji. Pomoc přichází také v podobě bezúročných úvěrů a záruk na úvěry.

Dobrá zpráva navíc je, že se vláda rozhodla nejen masivně podpořit podnikatele, kteří se dostali v souvislosti s epidemií koronaviru do existenčních potíží, ale myslí i na firmy, které aktivně pomáhají v boji s koronavirem například formou zavádění chytrých řešení nebo vyvíjí technologie na boj s COVID-19. Pro ty jsou připravené cílené pobídky a podpůrné programy. 

Pro přehlednost můžeme podpůrná opatření rozdělit do následujících tří základních oblastí:

  1. Dotace pro živnostníky a firmy na zmírnění dopadů koronavirové krize
  2. Bezúročné úvěry a záruky za úvěry
  3. Dotace na podporu zavádění chytrých opatření a nových technologií v boji s COVID-19

Pomoc živnostníkům (OSVČ) je nejnověji brána vládou jako speciální forma pomoci a je adresována přímo ve zjednodušené podobě.

 

OSVČ mají nárok na rychlou jednorázovou podporu


Pomoc a podpora OSVČ v souvislosti s COVID-19 přichází ve vlnách. Vláda už dříve schválila takzvané ošetřovné při péči o dítě do 13 let, posunula termín podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob až do 1. 7. 2020 a v období březen až srpen 2020 odpustila živnostníkům zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Zásadní je nejnovější zpráva, kdy vláda schválila jednorázovou pomoc ve výši 25.000 Kč pro OSVČ. 

 

Jak požádat o mimořádnou podporu pro OSVČ?

Vláda se snaží celý proces vyřizování žádosti o podporu maximálně zjednodušit, aby umožnila postiženým živnostníkům co nejrychlejší přístup k pomoci.

O pomoc budete moct  zažádat prostřednictvím formuláře, který zveřejní ministerstvo financí nejpozději 3. dubna na svém webu.

Věříme, že vyřízení žádosti o mimořádnou podporu pro OSVČ zvládnete díky jednoduchému formuláři sami.

Pojďme se proto teď zaměřit na dotace pro podnikatele a firmy, které mohou být méně srozumitelné, případně kde vaše firma nemá dostatečné kapacity na zpracování a administraci žádosti.

Právě tady vám můžeme pomoci my.

 

Kompenzace a náhrada mzdy z programu Antivirus


Dotace na udržení zaměstnanosti formou náhrady mezd bude poskytovat firmám stát prostřednictvím programu MPSV. Tento dotační program má přiléhavý název Antivirus.

Podstata dotačního programu Antivirus je ochrana pracovních míst. Stát bude firmám, respektive přesněji řečeno zaměstnavatelům, proplácet vyplacené mzdové prostředky. Firmy díky této podpoře nebudou muset sahat k propuštění. 

Důležité je, že se tato forma podpory vztahuje na všechny firmy, pakliže o ni projeví zájem. Možnost získat příspěvek na zaměstnance mají tedy i fungující firmy.

 

Členění podpory z dotačních programu Antivirus podle režimů

Antivirus poskytuje kompenzace firmám ve dvou režimech:

  1. Režim A: Nucené omezení provozu nařízením vlády nebo karanténa pro zaměstnance
  2. Režim B: Hospodářské potíže firmy v souvislosti s šířením COVID-19

V případě režimu A dosáhne firma až na 80% kompenzaci (maximální výše je omezena na 39.000 Kč), v režimu B je příspěvek zaměstnavatelům až 60 % z vyplacené náhrady mzdy a odvodů (maximální výše je omezena na 29.000 Kč). Podrobnosti si přečtěte v popisu programu Antivirus.

Pro získání podpory musí žadatelé splnit následující podmínky.

 

Podmínky pro získání příspěvku na zaměstnance z programu Antivirus

  1. Firma (zaměstnavatel) dodržuje zákoník práce
  2. Zaměstnanec, na jehož mzdu žádá firma kompenzaci, musí být v pracovním poměru
  3. Firma odvádí za zaměstnance, na jehož mzdu žádá firma kompenzaci, nemocenské a důchodové pojištění
  4. Zaměstnanec, na jehož mzdu žádá firma kompenzaci, nesmí být ve výpovědní lhůtě
  5. Firma (zaměstnavatel) vyplatila zaměstnanci mzdu a odvedla příslušné odvody

Potřebujete rychle získat příspěvek na zaměstnance z programu Antivirus?  Volejte na tel. +420 777 705 395. Pomůžeme vám s žádostí.

 

COVID: úvěry pozastaveny, záruka až na 15 milionů stále dostupná


Záruční úvěrový program na úvěry COVID II odstartoval 2. dubna a zájem je obrovský. Máte proto důvod spěchat.

Díky tomuto dotačnímu programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB) můžete získat záruku až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru. Výše záruky je možná až do výše 15 milionů korun. Současně můžete čerpat finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milionu korun.

Podrobnosti o dotačním programu COVID II a aktuální stav výzev najdete v popise programu

Velký zájem podnikatelů vyvolala také bezúročná půjčka v rámci programu Úvěr COVID. Bezúročné úvěry bylo možné čerpat až do výše 15 milionů korun se splatností až 2 roky a s odkladem splátek až na 12 měsíců. Úvěry z tohoto programu jsou již bohužel pozastavené.

Chcete využít záruku na úvěry z dotačního programu COVID II?  Volejte na tel. +420 777 705 395. Pomůžeme vám s žádostí.

 

Dotace na vývoj a nasazení nových technologií pro boj s COVID-19

Stop Covid-19 - technologie a chytrá opatření pro boj s koronavirem

Speciální skupinou dotací, o které se mohou firmy ucházet, jsou finanční prostředky, které vláda schválila v rámci podpory pro podnikání a inovace v souvislosti s bojem proti COVID-19.

Vláda chce tímto způsobem podpořit výrobu zdravotnických prostředků a zejména pak vývoj a nasazení nových technologií v boji proti koronavirové nákaze a maximálně tak zamezit jejímu dalšímu šíření napříč populací, nebo ji dokonce v ideálním scénáři zcela zastavit.

Podpora podnikatelů zacílená na koronavirus se přitom netýká jen výrobních firem, ale též je otevřená pro inovativní start-upy.

Dotace bude administrovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve třech programech - Technologie COVID 19, Czech Rise Up a nejnověji také program Inovační vouchery Covid-19.

Vyhlášení první výzvy v rámci programu Czech Rise Up plánuje MPO už v prvním dubnovém týdnu, první výzvy v programech Technologie COVID a Inovační vouchery Covid-19 očekávejte v polovině dubna.

 

Technologie COVID 19 nabídne až 20 mil. Kč

V rámci tohoto dotačního programu podpoří MPO především projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti šíření koronaviru COVID-19, a to díky nasazení nových technologií včetně strojů a vybavení. MPO chce takto podpořit zejména výrobce zdravotnického materiálu a ochranných prostředků.

Firmy mohou dosáhnout na dotace ve výši až 20 milionů korun.

 

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

Dotační program Czech Rise Up podporuje rychlé zavádění chytrých řešení na boj s COVID-19 do praxe.

Maximální výše poskytnuté dotace je 5 milionů korun a cílí zejména na technologické a inovativní firmy, které přicházejí s řešeními, které lze neprodleně nasadit do praxe.

MPO slibuje podporu i dalším institucím, nejen firmám. Můžeme tedy očekávat také podporu vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť. Příkladem chytrého řešení je nový plicní ventilátor, ale i on-line aplikace usnadňující logistiku.

Podrobnosti o programu Czech Rise Up sledujte na stránce s popisem programu.

 

Inovační vouchery na boj s COVID-19

Firmy dostanou možnost získat dotace až ve výši 999 999 korun v podobě voucheru na nákup služeb od výzkumných institucí a akreditovaných laboratoří.

Nejnovější informace o tomto programu najdete v samostatném článku na našem webu.

 

Využijte podporu z dotačních programů MPO a OPPIK  na boj s koronavirem!  Volejte ještě dnes na tel. +420 777 705 395. Pomůžeme vám s žádostí.

 

Koronavirus hluboce zasáhl naši ekonomiku. Jsme v tom všichni společně. Věříme, že i díky soustředěné podpoře vlády a jednotlivých ministerstev to zvládneme.