Dotační program Technologie COVID

Finační podpora z dotačního programu Technologie COVID je určená malým a středním firmám na boj s koronavirovou nákazou a na zamezení jejího šíření. Dotační program umožňuje získat až 20 milionů korun pro jednu firmu.

Podpora bude využitelná na výrobu zdravotnických materiálů a pomůcek, ale také na vývoj a pořízení nových technologií pro boj s COVID-19. Firmy mohou z programu hradit i vývoj a pořízení software.

Podrobnosti o dotačním programu

Podporované aktivity:

 • výroba materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
 • likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek - pořízení strojů, zařízení a provozních souborů

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky
 • v případě žádosti o dotaci ve výši více jak 2,5 mil. Kč musí mít příjemce ke dni podání žádosti uzavřena min. 2 účetní období

Výše dotace a míra podpory:

 • 250 tis. – 20 mil. Kč
 • max. 50 %

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • projekt nebyl zahájen před datem 1. 2. 2020
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit max. 1 žádost
 • projekt musí být dokončen nejpozději 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příjem žádostí:

 • 27. 4. - 29. 5. 2020

Ministerstvo průmyslu spouští také program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19, jehož posláním je podpořit rychlé zavádění inovací a opatření na boj s koronavirem do praxe.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí, rezervujte si u nás včas zpracování žádosti. O zahájení Vás budeme informovat, jakmile se přijímání žádostí rozběhne. 

Volejte ještě dnes na tel. +420 777 705 395