Investice do zemědělských podniků

Podporované aktivity:

 • investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost
 • ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby
 • investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, pořízení mobilních strojů, či nádrže na zadržení srážkové vody ze střech, jakožto doplňkového zdroje vody, výstavba či rekonstrukci retenčních nádrží

Oprávněný žadatel o dotaci:

 • zemědělský podnikatel

Míra a výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů
  • navýšení o 5 % pro mladé začínající zemědělce*
  • navýšení o 5 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství
 • minimálně 250 tis. Kč – maximálně 75 mil. Kč

*mladý začínající zemědělec;  fyzická/právnická osoba která zahájila svou činnost v průběhu pěti let předcházejících Žádosti o dotaci a dosáhla k témuž dni věku 18 let a zároveň nedosáhla věku 41 let

Specifika a omezení dotačního programu:

 • realizace mimo hl. město Praha
 • při dotaci nad 2 mil. Kč musí žadatel splňovat finanční zdraví
 • projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie, pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie
 • předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
 • projekt se nesmí týkat chovu klecových ustájení drůbeže

Příjem žádostí:

 • od 14. července do 4. srpna 2020

 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podporované aktivity:

 • zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů
 • investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií
 • rozvoj místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců (do způsobilých výdajů zařazeny dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv a investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek)

Oprávněný žadatel o dotaci:

 • zemědělský podnikatel
 • výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku

Míra a výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů
 • minimální způsobilé výdaje 100 tis. Kč – a maximální 30 mil. Kč

Specifika a omezení dotačního programu:

 • realizace mimo hl. město Praha
 • při dotaci nad 2 mil. Kč musí žadatel splňovat finanční zdraví
 • žadatel se v rámci této operace zabývá zpracováním a/nebo uváděním na trh zemědělských produktů
 • projekt se netýká výroby a zpracování medu, rybolovu, akvakultury a zpracování jejich produktů

Příjem žádostí:

 • od 14. července do 4. srpna 2020

Chcete získat příspěvek z tohoto dotačního programu?  Volejte na tel. +420 545 211 105 ještě dnes! Rádi Vám pomůžeme s přípravou žádostí.