Dotační titul Příjem žádostí

Potenciál

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

 • 2 mil. – 30 mil. Kč
4.9.2020 – 23.11. 2020

Spolupráce - technologické platformy

Rozvoj činností technologických platforem, příprava cestovní mapy pro zavádění pokročilých technologií.

 • 500 tis. - 5 mil. Kč

 

29.10. 2020 – 15.1. 2021

Inovační vouchery

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.

 • 50 tis. – 1 mil. Kč

 

15.7. 2020 - 31.12. 2022

Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítěory energie

Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě. 

 • 500 tis. – 30 mil. Kč

 

15.7. 2020 - 18. 12. 2020

Úspory energie

 Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

 • 500 tis. Kč – 15 mil. EUR

 

24.11. 2020 - 30.6. 2021

Aplikace

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

 • 1 mil. – 40 mil. Kč
14.9. 2020 – 15.12. 2020

Inovace – inovační projekt

Pořízení technologií pro výrobu nových – inovativních produktů.

 • 1 mil. – 75 mil. Kč
15.10. 2020 – 29.1. 2021

Služby infrastuktury

Poskytování služeb inovativním podnikům - MSP Provozování inovační infrastruktury
Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

 • 1 mil. – 200 mil. Kč dle realizovaných aktivit
30.10. 2020 – 15.1. 2021

Proof of Concept

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

 • 300 tis. – 10 mil. Kč
30.6. 2020 - 30.10. 2020

Technologie - Průmysl 4.0

Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace.

 • 300 tis. – 10 mil. Kč

 

 5.1. 2021 - 6.4. 2021

ICT a sdílené služby – digitální podnik

Investice do produktů a služeb v oblasti ICT, pořízení strojů a zařízení souvisejících s ICT, využití ICT řešení formou služeb vč. expertního poradenství.

 • 1 mil. – 200 mil. Kč
14.12. 2020 – 15.3. 2021

Smart grids I: Distribuční sítě

Opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace.

 • 0,3 mil. – 40 mil. Kč
 30.10. 2020 – 25.2. 2021

Poradenství -  Poradenské služby pro MSP

Poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové podniky s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a konkurenceschopnosti MSP.

 • 100 tis. – 40 mil. Kč

 

27.10. 2020 – 26.2. 2021