Podzimní kolo výzev OPPIK již odstartovalo a firmy tak mají možnost získat dotace v zajímavých programech. Vyberte si pro svůj záměr vhodný dotační titul a získejte finanční podporu.

Potenciál - program vhodný pro založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Na co můžete získat dotaci?

 • pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
 • investice do budov (novostavby či stavební úpravy stávajících nemovitostí)

Kdo může o dotaci žádat?

 • podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost

Kolik peněz můžete získat?

 • 2 - 50 mil. Kč a míra podpory je až 50 % způsobilých výdajů

Příjem žádostí běží od 4.9. 2020, je tedy nejvyšší čas začít s přípravou! Bližší informace k programu najdete zde.

 

Aplikace - program podporuje realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Na co můžete získat dotaci?

 • mzdy a pojistné
 • odpisy dlouhodobého majetku
 • smluvní výzkum a poradenské služby
 • režijní a ostatní provozní náklady

Kdo může o dotaci žádat?

 • podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost

Kolik peněz můžete získat?

 • 2 - 100 mil. Kč a míra podpory je až 70 % způsobilých výdajů

Příjem žádostí běží od 14.9. 2020, neváhejte tedy začít s přípravou! Bližší informace k programu najdete zde.

 

Inovace - program pro posílení inovační výkonnosti firem

Na co můžete získat dotaci?

 • projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti
 • stavby, technologie, software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů, marketingová inovace

Kdo může o dotaci žádat?

 • podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost

Kolik peněz můžete získat?

 • 1 - 75 mil. Kč a míra podpory je až 45 % způsobilých výdajů

Příjem žádostí běží od 15.10. 2020. Bližší informace k programu najdete zde.

 

Chcete inovovat, ale nemáte dostatečné kapacity? Právě pro Vás je určen dotační program Inovační vouchery!

Díky tomuto programu získáte dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Program je určen pro malé a střední podniky a max. výše dotace je 1 mil. Kč.

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo máte o některý z uvedených programů zájem, neváhejte nás kontaktovat na mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle 777-705-395.

Pomůžeme Vám s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujího dotačního managementu.