Dotace jsou určeny k podpoře odvětví cestovního ruchu, konkrétně cestovních kanceláří a cestovních agentur. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

COVID – Cestovní kanceláře

Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Celková alokace činí 345 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé o dotaci

 • cestovní kancelář
 • cestovní agentura, která byla cestovní kanceláří nejméně do 31. 8. 2020, a zároveň se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu

Míra dotace

 • 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020
 • 50násobek příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu na rok 2020 uhrazeného do 31. 3. 2020 (nejvýše však 200 000 EUR)

Specifika a omezení

 • žadatel musí být daňovým rezidentem ČR
 • žadatel musí identifikovat, zda je dle definice „jednoho podniku“ – dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – propojený s jinými podniky, přičemž posuzování jednoho podniku není omezeno na ČR, ale sleduje se mezinárodně
 • jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost o dotaci
 • tuto dotaci nelze kombinovat s jinými formami podpory v rámci dotačního titulu COVID-podpora cestovního ruchu

Příjem žádostí o dotaci

 • 11. 11. 2020 - 11. 12. 2020

COVID – Cestovní agentury

Dotace slouží na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušené zájezdy a lázeňské pobyty z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Celková alokace činí 55 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé o dotaci

 • cestovní agentura
 • cestovní kancelář, která je oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář a pro kterou je výnos/příjem z této činnosti hlavním zdrojem výnosů/příjmů

Podpora se poskytuje ve dvou režimech:

 • Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt
 • Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019

Spojení obou podpor není možné.

Výše dotace

Částka 500 Kč bude poskytnuta za:

 • zájezd zrušený v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 z důvodů pandemie koronaviru (uzavření hranic, omezení přepravy, omezující opatření cílové destinaci apod.)
 • zrušený lázeňský pobyt v lázeňském místě v ČR, který nemohl být realizován v době zákazu poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče v od 19. 3. 2020 do 26. 4. 2020

Podpora se nevztahuje na jednotlivé služby cestovního ruchu (např. prodej letenek nebo zajištění ubytování)

Částka v rozsahu od 50 000 do 500 000 Kč bude poskytnuta:

Cestovní agentuře, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, tuto činnost vykonává alespoň 3 roky před podáním žádosti o dotaci a výnosy/příjmy z uvedené činnosti za období roku 2020 jsou nejméně o 50 % nižší oproti roku 2019.

Výše podpory

 • 50 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019 výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem ve výši nejméně 1 mil. Kč až do výše 5 mil. Kč;
 • 100 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019 výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem ve výši více než 5 mil. Kč až do výše 10 mil. Kč;
 • 250 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019 výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem ve výši více než 10 mil. Kč až do výše 50 mil. Kč;
 • 500 tis. Kč, dosáhl-li žadatel za rok 2019 výnosů/příjmů souvisejících s příjezdovým cestovním ruchem více než 50 mil. Kč.

Specifika a omezení

 • žadatel musí být daňovým rezidentem ČR
 • žadatel musí identifikovat, zda je dle definice „jednoho podniku“ – dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – propojený s jinými podniky, přičemž posuzování jednoho podniku není omezeno na ČR, ale sleduje se mezinárodně
 • jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost o dotaci
 • tuto dotaci nelze kombinovat s jinými formami podpory v rámci dotačního titulu COVID-podpora cestovního ruchu

Příjem žádostí o dotaci

 • 11. 11. 2020 - 11. 12. 2020

Rádi byste získali příspěvek z některého dotačního programu?

Zavolejte nám na tel. +420 777 705 395 ještě dnes a my Vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti!