Program je určen pro podnikatele, který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona a bylo mu, důsledkem přijatých krizových opatření vlády od 14.10.2020, přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, a který má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. "spolupracující osoby OSVČ".

Podporované aktivity:

  • náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti (osobní náklady, náklady na materiál, služby vč. např. leasingu, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.)
  • rozhodné období, ke kterému se vztahuje podpora je 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021

Způsobilé výdaje:

  • kompenzace bude poskytována za dny, které byla v tomto období příslušná provozovna uzavřena

Oprávnění žadatelé:

  • podnikatelé (fyzické a právnické osoby)

Míra a výše podpory:

  • výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena
  • v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek

Specifika a omezení:

  • žadatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru, a/nebo spolupracující osobu OSVČ, a/nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele
  • vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020)
  • podmínkou pro čerpání podpory bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory

Příjem žádostí:

  • 18. 1. - 1. 3. 2021

Rádi byste získali příspěvek z uvedeného dotačního programu?

Zavolejte nám na tel. +420 777 705 395 ještě dnes a my Vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti!