Cílem programu je podpora podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost či poskytování služeb zákazníkům v provozovně, které užívají na základě nájemní smlouvy a kterým byl z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží či poskytování služeb v těchto provozovnách.

Podporované aktivity:

 • rozhodné období, ke kterému se vztahuje podpora je 1. 10. – 31. 12. 2020
 • za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadající na rozhodné období stanovená nájemní smlouvou uzavřenou před 1. 7. 2020

Způsobilé výdaje:

 • zaplacené rozhodné nájemné

Oprávnění žadatelé:

 • podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona a splňuje následující podmínky:
  • žadateli byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách
  • není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči finančnímu úřadu, ČSSZ, zdravotní pojišťovně apod.
 • maloobchodní podnikatel, který prokáže, že mu v důsledku přijatých opatření u provozoven klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %

Míra a výše podpory:

 • 50 % rozhodného nájemného
 • 10 mil. Kč

Specifika a omezení:

 • žadatel musí mít uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti o dotaci
 • žadatel je oprávněn předložit pouze 1 žádost za stejnou provozovnu
 • žadatel je povinen uchovat dokumentaci spojenou s přijetím podpory (zejména nájemní smlouvu a její dodatku) po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná

Příjem žádostí:

 • 5. 2. – 8. 4. 2021

Rádi byste získali příspěvek z uvedeného dotačního programu?

Zavolejte nám na tel. +420 777 705 395 ještě dnes a my Vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti!