Poradenství

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Podporované aktivity:

  • nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
  • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podnikůdle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti

Způsobilé výdaje:

  • nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení)
  • nákup externích poradenských služeb, které budou zaměřené na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Oprávnění žadatelé:

  • malé a střední podniky s min. 2letou účetní historií

Míra a výše podpory:

  • min. ve výši 50 tis. Kč a max. do výše 1 mil. Kč
  • max. do výše 50 % celkových způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
  • v rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na obě aktivity v případě zájmu obě aktivity) musí předložit žádosti samostatně

Příjem žádostí:

  • od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021

 

Rádi byste získali příspěvek z uvedeného dotačního programu?

Zavolejte nám na tel. +420 777 705 395 ještě dnes a my Vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti!