V rámci novinek programu je plánována větší elektronizace vykazování podpořených osob, plošné využití zjednodušených metod vykazování a větší míra stability v pravidlech mezi programovými obdobími. Již nebude podporována modernizace veřejné správy. V jednání je otázka spolufinancování malých obcí a neziskových organizací. Alokace OPZ+ je více než 36 mld. Kč. Spektrum žadatelů je téměř neměnné (neziskové organizace, organizační složky státu, kraje, obce, podnikatelské subjekty atd.)

 

Priority programu OPZ+:

Priorita 1: Budoucnost práce. Tato priorita bude vycházet z nástupu průmyslu 4.0 a snahy o digitalizaci (podpora modernizace a zkvalitnění služeb úřadu práce). Zaměří se také na osoby znevýhodněné na trhu práce (starší osoby, osoby se zdravotním postižením, nízkou kvalifikací, starající se o děti apod.) prostřednictvím vytvoření vhodných pracovních příležitostí a opatření pro uplatnění na trhu práce. Bude rovněž podporováno vzdělávání mladých osob a rekvalifikace. V neposlední řadě zde bude specifický cíl pro srovnávání pracovních příležitostí pro ženy a muže a podpora flexibilních forem zaměstnání. Na tuto prioritu by mělo být vyhrazeno 49 % z celkové alokace OPZ+.

Priorita 2: Sociální začleňování. Priorita zaměřující se na sociální služby, sociální práce, preventivní programy, podporu krizových situací v rodinách (nepříznivá situace, ohrožené děti, osoby se zdravotním postižením apod.). Rovněž priorita zahrnuje zvyšování kvality a dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb (pečující osoby, ohrožené děti, prevence udržení bydlení atd.). Na tuto prioritu by mělo být vyhrazeno 40 % z celkové alokace OPZ+.

Priorita 3: Sociální inovace. Jedná se o pokrokové modely a nové postupy vedoucí k zefektivnění péče o sociálně slabé. Na tuto prioritu by měla být vyhrazena 2 % z celkové alokace OPZ+.

Priorita 4: Materiální pomoc. Tato priorita zahrnuje projekty jako jsou obědy do škol pro děti z rodin ohrožených chudobou a potravinová pomoc sociálně slabým (potravinové banky). Na tuto prioritu by mělo být vyhrazeno 5 % z celkové alokace OPZ+.

Priorita 5: Technická pomoc. Jedná se o prioritní osu zaměřenou na podporu řízení a implementace operačního programu (opatření pro podporu přípravy, řízení, implementace, monitorování, hodnocení, publicity, kontroly a auditu, vytváření sítí a řešení stížnost). Na tuto prioritu by měla být vyhrazena 4 % z celkové alokace OPZ+.

  

V nynější době probíhá dočerpávání prostředků z předešlého programu OPZ. OP Zaměstnanost+ bude předložen v polovině roku 2021 vládě ČR ke schválení a poté Evropské komisi k zahájení oficiálního vyjednávání.

Na výzvy se tedy můžete těšit v první polovině roku 2022.

 

Situaci v oblasti dotací neustále monitorujeme. V případě výrazných změn nebo uvedení mimořádných výzev, informujeme potenciální klienty na našich internetových stránkách v sekci aktuality.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777-705-395.