Aplikace

Podpora realizace průmyslového výzkumu a vývoje.

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady (mzdy a pojistné)
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů DM
 • smluvní výzkum a poradenské služby
 • režijní a ostatní provozní náklady

Žadatelé:

 • podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost (v roli spolupříjemce může být i výzkumná organizace)

Výše a míra podpory:

 • max. 70 % způsobilých výdajů
 • min. 2 mil. Kč a max. 50-100 mil Kč v závislosti na realizaci účinné spolupráce

Příjem žádostí:

 • 8. 6. - 31. 7. 2021

Bližší informace nejdete zde.

 

Inovace

Posílení inovační výkonnosti firem (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, zvýšení efektivnosti procesů, zavedení nových metod organizace firemních procesů, atd.)

Způsobilé výdaje:

 • projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti
 • stavby, technologie, software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů, marketingová inovace

Žadatelé:

 • podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost

Výše a míra podpory:

 • max. 45 % způsobilých výdajů
 • min. 1 mil. Kč a max. 100 mil Kč

Příjem žádostí:

 • 15. 6. - 30. 8. 2021

Bližší informace nejdete zde.

 

Potenciál

Založení nebo rovzoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

Žadatelé:

 • podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost

Výše a míra podpory:

 • max. 50 % způsobilých výdajů
 • min. 2 mil. Kč a max. 100 mil Kč

Příjem žádostí:

 • 14. 6. - 26. 8. 2021

Bližší informace nejdete zde.

 

Rádi byste získali příspěvek z některého z uvedených dotačních programů?

Zavolejte nám na tel. +420 777 705 395 nebo napište mail na adresu info@economy-rating.cz ještě dnes a my Vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti!