Podporované aktivity

  • obnova podnikatelského objektu - kompenzace škod způsobených tornádem na dlouhodobém majetku
  • rozšíření podnikatelského objektu - rekonstrukce a rozšíření technicky zásadně nevyhovujících objektů

Oprávnění žadatelé

  • malé a střední podniky s min. 2 letou účetní historií

Míra a výše dotace

  • min. 1 mil. Kč a max. 35 mil. Kč
  • 35 - 45 % způsobilých výdajů nebo náhrada celkových škod

Specifika a omezení

  • není možné podpořit výstavbu tzv. na zelené louce, stejně tak není možné podpořit nákup výrobních technologií
  • na nákup obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu je možné využít max. 10 % způsobilých výdajů položky "stavební práce"

Příjem žádostí

  • 16. 8. 2021 - 31. 12. 2021 (obnova objektu)
  • 16. 8. 2021 - 29. 10. 2021 (rozšíření objektu)

 

V případě zájmu o uvedenou dotaci nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 777-705-395 nebo na mailu info@economy-rating.cz.

 

Rádi Vám s přípravou žádosti pomůžeme!