Podporované aktivity

  • rekonstrukce podnikatelské nemovitosti - kompenzace škod způsobených tornádem a jeho doprovodnými jevy na dlouhodobém majetku

Oprávnění žadatelé

  • velký podnik dle definice MSP

  • jakýkoliv podnikatelský subjekt bez rozdílu velikosti (právnická, nebo fyzická osoba) podnikající dle platných právních předpisů ČR v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu

Žadatel musí v ČR plnit daňovou povinnost a být prokazatelně postižen zásahem tornáda a jeho doprovodnými jevy na území ČR dne 24. a 25. června 2021.

Míra a výše dotace

  • min. 1 mil. Kč a max. 35 mil. Kč
  • až 100 % vyčíslených škod způsobených živelnou pohromou

Specifika a omezení

  • podpora a všechny ostatní platby obdržené jako náhrada škody, včetně plateb z pojistných smluv, nesmí přesáhnout 100 % způsobilých nákladů

Příjem žádostí

  • 15. 9. 2021 - 31. 12. 2021

 

V případě zájmu o uvedenou dotaci nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 777-705-395 nebo na e-mailu info@economy-rating.cz.

 

Rádi Vám pomůžeme s přípravou žádosti!