ICT a SS – Digitální podnik

Program ICT a SS je určen malým a středním podnikům působícím na českých trzích, které potřebují zvýšit svoji digitální úroveň.

Na co lze získat dotaci:

 • digitální transformace (nákup nevýrobních technologií, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy)
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • kybernetická bezpečnost
 • kancelářské aplikace a základní účetní programy (max. 10 % celkových způsobilých výdajů)

Vymezení způsobilých výdajů:

 • dlouhodobý hmotný majetek – hardware, informační a komunikační sítě a ostatní stroje a zařízení vč. nákladů na služby poradců, expertů a jiných nákladů bezprostředně souvisejících s instalací a uvedením do provozu
 • investice do dlouhodobého nehmotného majetku – software vč. implementace, práva duševního vlastnictví
 • ostatní výdaje neinvestiční – cloudové služby na bázi časově omezeného předplatného (např. BigData, webhosting, blockchain)

Dotace je určena pro:

 • malé a střední podniky vč. OSVČ s min. 2letou účetní historií

Na jeden projekt můžete získat:

 • dotace = 1 mil. Kč
 • dotace = 10 mil. Kč
 • míra podpory = 30 až 60 % (odvíjí se od velikosti podniku a místa realizace)

Specifikace a omezení výzvy:

 • podpořeny mohou být pouze takové investice, které jsou klasifikovány jako „počáteční investice“ a tedy souvisejí se
  • zásadní změnou výrobního postupu
  • založením nové provozovny
  • rozšířením kapacity stávající provozovny
  • rozšířením výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií
  • v případě podpory poskytnuté na rozšíření sortimentu stávající provozovny musí způsobilé náklady převyšovat alespoň o 200 % účetní hodnotu znovu použitého majetku, která byla zaúčtována v účetním roce předcházejícím roku, kdy byl projekt zahájen

Příjem žádostí:

 • zahájení příjmu žádostí: 15. 09. 2021
 • ukončení příjmu žádostí: 15. 11. 2021

 

Rádi byste získali příspěvek z uvedeného dotačního programu?

 

Zavolejte nám na tel. +420 777 705 395 nebo napište mail na adresu info@economy-rating.cz ještě dnes a my Vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti!