Příprava nového programového období evropských dotací pro podnikatele nabrala zpoždění, nyní to však vypadá, že bychom se v dohledné době měli dočkat prvních výzev!

V srpnu 2021 byl finální návrh OPTAK předložen k posouzení svého vlivu Ministerstvu životního prostředí, při kladném stanovisku bude přistoupeno ke schvalování vládou ČR.

Schválení finální verze OPTAK na úrovni ČR by mělo proběhnou na přelomu září a října 2021. Následně bude program oficiálně předložen Evropské komisi.

V závislosti na časové náročnosti vyjednávání mezi ČR a EK se vyhlášení prvních výzev v rámci OPTAK očekává na konci prvního čtvrtletí roku 2022.

Bližší informace k programu a jeho zaměření najdete v již dříve zveřejněné zprávě zde.