Podporované aktivity:

 • pořízení fotovoltaických elektráren na podnikatelské budovy / přístřešky s instalovaným výkonem do 1 MWp

 

Způsobilé výdaje:

 • investiční náklady na instalaci FVE vč. akumulace
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost

 

Kdo může o dotaci žádat:

 • podnikatelské subjekty vč. OSVČ s min. 2 letou účetní historií

 

Kolik peněz je možné získat:

 • 35 % způsobilých výdajů na samotnou FVE
 • 45 % způsobilých výdajů na akumulaci na území hl. m. Prahy
 • 50 % způsobilých výdajů na akumulace mimo území hl. m. Prahy

 

Specifické podmínky:

 • kapacita akumulace nesmí překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
 • FVE musí splňovat předepsané normy
 • dotace je vyplácena zpětně

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

 

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujícího dotačního managementu.