Na co je možné získat dotaci?

 • nákup nemovitostí vč. pozemků
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů

 

Jaké konkrétní aktivity je možné podpořit?

 • veškeré stavební úpravy spojené s výstavbou / rekonstrukcí objektu pro provoz dětské skupiny
 • úprava nezastavěných okolních prostor
 • budování souvisejících inženýrských sítí
 • projektová příprava (projektová dokumentace, posudek energetické náročnosti, energetický audit)
 • budování a modernizace souvisejících zařízení (jídelny, prádelny)
 • pořízení základního vybavení

 

Kdo může o dotaci žádat?

 • veřejné subjekty = obce, kraje, příspěvkové organizace, VŠ, veřejné výzkumné organizace
 • neziskové organizace = spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, nadace a nadační fondy

 

Kolik je možné získat?

 • až 100 % způsobilých výdajů
 • min. 3 mil. Kč a max. 20 mil. Kč

 

Kdy je možné podat žádost?

 • od 20.4.2022

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

 

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujícího dotačního managementu.