Náběh nového programového období (aktuálně 2021-2027) je vždy složitým procesem, kde bohužel často dochází ke zpoždění. Jinak tomu není ani nyní a harmonogram vyhlášení prvních výzev byl upraven dle současného stavu.

Při pozitivním vývoji aktuálního vyjednávacího procesu mezi ČR a Evropskou komisí se očekává schválení OPTAK v červnu 2022.

Vyhlášení prvních výzev se tak odsouvá nejdříve na červenec 2022.

A na které konkrétní výzvy se můžete v červenci těšit? V tomto ohledu vychází sestavení harmonogramu z oblíbenosti jednotlivých výzev a proto mezi prvními budou

  • Aplikace
  • Inovace
  • Úspory energie

Bližší informace najdete zde