Na co je dotace určena:

 • zvýšení účinnosti rozvodů vody
 • pořízení nových technologií s nižší spotřebou vody při zachování produktivity
 • systémy využití dešťové vody
 • recyklace a cirkulace vody v rámci podniku

Způsobilé výdaje:

 • stroje a zařízení
 • inženýrské sítě a inženýrská činnost
 • nezbytné stavební práce a dodávky

Kdo může o dotaci žádat:

 • podnikající fyzické i právnické osoby s min. 2letou historií

Míra a výše podpory:

 • až 40 % způsobilých výdajů a zároveň min. 1 mil. Kč a max. 25 mil. Kč

Příjem žádostí o dotaci:

 • 12.5. - 30.9. 2022

 

Konkrétní příklady projektů:

 • optimalizace spotřeby vody - zavádění technologických změn
 • přímá recyklace vody, instalace uzavřených cirkulačních okruhů
 • opětovné využívání znečištěné provozní vody v jiných procesech - instalace filtračních technologií
 • optimalizace technologie chlazení
 • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody
 • instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků
 • zřízení retenčních nádrží k zadržení a využití vody

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujícího dotačního managementu.