Na co je dotace určena:

 • nákup nových* vozidel - elektromobilů či automobilů na vodíkový pohon
 • pořízení neveřejných dobíjecích stanic (pouze v kombinaci s pořízením vozidla)

*nové vozidlo = dosud nebylo registrováno v ČR ani v jiném státě s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů (v tomto případě nesmí doba registrace překročit 6 měsíců a zároveň nesmí mít najeto více než 6 000 km)

 

Způsobilé výdaje:

 • přímé realizační výdaje
 • propagační opatření

Kdo může nyní o dotaci žádat:

 • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské část hl. m. Prahy
 • státní či národní podniky
 • správa železnic
 • státní příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • registrované církve a náboženské společnosti
 • obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

Kolik peněz je možné získat:

 • 50 % způsobilých výdajů
 • výše dotace se odvíjí od typu pořizovaného vozidla

Specifické podmínky:

 • způsobilé výdaje musí být hrazeny bezhotovostním způsobem
 • výdaje jsou způsobilé od 1. 2. 2020
 • vozidla kategorie M2 a M3 nesmí být využívána k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících

Příjem žádostí:

 • 6.6. 2022 - 15.12. 2023

 

Vyhlášení výzvy pro podnikatelské subjekty (OSVČ, s.r.o., a.s., ...) je plánováno na červen / červenec 2022. Na podmínky minulé výzvy se můžete podívat zde. Vyhlašování výzev pravidelně monitorujeme, v případě zájmu Vás tedy můžeme o vyhlášení informovat.

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

 

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujícího dotačního managementu.