Výzvy OPZ+ plánované na rok 2022

Výzva Podporované činnosti Termín příjmu žádostí
Podpora sociálního bydlení zabydlování, integrovaná řešení, kontaktní místa pro bydlení, prevence ztráty bydlení, síť podpůrných služeb, strategické a koordinační aktivity, podpora sousedského soužití, prevence diskriminace 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
Podpora osob znevýhodněných na trhu práce poradenství, diagnostika, motivační aktivity, vzdělávání, asistence a mentoring 9. 9. 2022 - 21. 11. 2022
Podpora sociálního podnikání vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků 20. 9. 2022 - 20. 10. 2023
Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě podpora zařízení péče o děti v režimu podnikové dětské skupiny zřízené a provozované orgány státní správy a jejími příspěvkovými organizacemi 19. 10. 2022 - 30. 12. 2022
Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání posílení stávajících a rozvoj nových kompetencí potřebných pro trh práce / podnikání, sdílení zkušeností, poradenství 1. 11. 2022 - 31. 1. 2023
Podnikové vzdělávání zatím není upřesněno 6. 1. 2023 - 6. 3. 2023 
Zvyšování kvalifikací a dovedností zaměstnanců zatím není upřesněno 1. 2. 2023 - 28. 11. 2025
Vybudování dětských skupin zatím není upřesněno 6. 2. 2023 - 30. 11. 2023

Výše uvedené jsou typicky nejoblíbenější výzvy, OPZ+ však nabízí celou řadu dalších dotačních možností. Pokud tedy v tabulce nevidíte vhodnou výzvu, neváhejte nás kontaktovat s Vaším záměrem a my Vám najdeme vhodnou výzvu.

Konkrétní podmínky jednotlivých programů jsou vždy známy až po jejich vyhlášení. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

Pohlídáme Vám veškeré termíny, seznámíme Vás s podmínkami a pomůžeme v souladu s nimi nastavit Váš projekt a zpracovat žádost.