Podporované aktivity:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 

Způsobilé výdaje:

 • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby
 • mzdy a pojistné výzkumných pracovníků
 • odpisy nástrojů, přístrojů a vybavení využívaných v rámci projektu
 • náklady na materiál a komponenty
 • ostatní provozní náklady
 • paušální náklady (dodatečné režijní náklady)

 

Kdo může o dotaci žádat:

 • podniky s min. 2 letou historií bez ohledu na jejich velikost (velké podniky pouze při spolupráci s malou/střední firmou)
 • výzkumné organizace v roli partnera projektu

 

Výše dotace:

 • 2 - 125 mil. Kč

 

Příjem žádostí:

 • 1.9. 2022 - 31.1. 2023

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následného dotačního managementu.