Podporované aktivity:

 • snížení energetické náročnosti podnikatelských budov
 • využívání obnovitelných zdrojů energie
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu
 • akumulace všech forem energie
 • využití odpadní energie
 • snižování náročnosti / zvyšování účinnosti výrobních a technologických procesů
 • modernizace trakčních napájecích stanic a sítě
 • efektivní nakládání s energií a optimalizace provozu

 

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení (max. 80 000 Kč)

 

Kdo může o dotaci žádat:

 • podniky s min. 2 letou historií bez ohledu na jejich velikost

 

Výše dotace:

 • 500 000 Kč - 200 mil. Kč

 

Příjem žádostí:

 • 1.9. - 30.11. 2022

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následného dotačního managementu.