Výzvy OPTAK plánované na rok 2023

Výzva Podporované činnosti Termín vyhlášení
Inovační vouchery nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří
1. čtvrtletí
Technologie MAS pořízení technologií v rámci MSP s důrazem na digitalizaci 1. čtvrtletí
Virtuální podnik zvyšování digitální úrovně MSP 1. čtvrtletí
Marketing podpora účasti MSP na zahraničních výstavách a veletrzích 2.  čtvrtletí
Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny výstavba a modernizace malých vodních elektráren 2.  čtvrtletí
Potenciál založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 2.  čtvrtletí
Inovace

a) produktová inovace: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

b) procesní inovace: zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
4. čtvrtletí
Aplikace realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 4. čtvrtletí
Digitální podnik zvyšování digitální úrovně MSP 4. čtvrtletí