Podporované aktivity:

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení)
 • nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení
 • sportoviště a příslušné zázemí

Způsobilé výdaje:

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení vč. stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura vč. přípojek, technická zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
 • náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
 • nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení vč. stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • zemědělský podnikatel dle zákona 252/1997 Sb., který je min. po dobu 2 let před podáním žádosti evidován v Evidenci zemědělského podnikatele

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • 200 000 Kč až 10 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie
 • dotaci nelze poskytnout na nákup silničních vozidel, zvířat, fotovoltaické panely sloužící pouze pro výrobu el. energie k dodávkám do veřejné sítě a závlahové systémy

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.