Způsobilé výdaje:

 • stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva (stavební úpravy mohou dosáhnout max. 40 % částky způsobilých výdajů)
 • mokré sklady dříví (náklady na zdroj vody, zdroj elektrické energie - např. elektrocentrála, nebo přívod elektrické energie, techniku pro čerpání, cirkulaci nebo čištění vody, rozvody vody, vlastní postřikovací zařízení, řídicí systém, na zpevnění a odvodnění plochy skladu a na dopravní zpřístupnění skladu)
 • nákup pozemku max. do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za následujících podmínek:
 • existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu
 • dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace
 • pozemek bude oceněn znaleckým posudkem
 • způsobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
 • žadatel/příjemce dotace není akcionářem, společníkem, členem, členem orgánu právnické osoby, která je prodávajícím, ani není manželkou/manželem či není v přímém příbuzenském vztahu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (zemědělský podnikatel), které splňují definici mikro nebo malého podniku
 • obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (zemědělský podnik)

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • 10 000 Kč až 5 mil. Kč

Míra podpory:

 • až 50 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • příjemce dotace musí být vlastníkem pozemku nejpozději k datu podání Žádosti o platbu
 • dotaci nelze poskytnout na:
 • nákup použitých strojů a zařízení
 • zaškolení obsluhy nakoupených strojů a zařízení
 • CNC stroje
 • briketovací a peletovací stroje
 • štípací stroje na palivové dřevo
 • vysekávací stroje
 • krájecí, stříhací nebo loupací stroje na dýhy
 • rovinné nebo profilovací frézky
 • vrtačky, dlabačky, soustruhy, brusky a leštičky
 • srovnávací a tloušťkovací frézky
 • ohýbací stroje
 • stroje na spojování dřeva
 • stroje na nanášení lepidla nebo nátěrových hmot
 • ruční přenosné pily
 • technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin,
 • fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě (vč. vnitropodnikové)

Podobné dotace:

Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.