Podporované aktivity:

 • ustájovací a chovatelská zařízení
 • skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby
 • investice do nosných konstrukcí trvalých kultur
 • investice do staveb pro zahradnictví
 • pořízení mobilních strojů
 • pořízení nádrže na zadržení srážkové vody ze střech (jakožto doplňkový zdroj vody)

Způsobilé výdaje:                                               

 • stavby a technologie v živočišné výrobě (chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 • výstavba a rekonstrukce ustajovacích prostor a chovatelských zařízení
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu
 • stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu:
 • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin)včetně technologií, i technologií na čištění technologických vod
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů vč. protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic vč. protikroupových a protidešťových systémů
 • tyto investice do Nové výsadby révy vinné
 1. rekonstrukce nosných konstrukcí
 2. výstavba nosných konstrukcí
 3. sadbový materiál
 4. výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů
 • tyto investice do Opětovné výsadby révy vinné
 1. výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven vč. souvisejících technologií, kromě závlahových systémů
 • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb vč. souvisejících technologií - jedná se o dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny huba školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě
 • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6000lvč.okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • zemědělský podnikatel dle zákona 252/1997 Sb.
 • skupina zemědělců, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem její činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • 100 000 Kč a max. 75 mil. Kč

Míra podpory:

 • 40 % způsobilých výdajů (míra může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce, kteří zahájili svoji činnost v průběhu 5 let před podáním žádosti a o dalších 10 % pro žadatele v oblastech čelících přírodním a jiným zvláštním omezením - např. horské oblasti)

Specifika a omezení dotačního programu:

 • pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie

Podobné dotace:

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.