Podporované aktivity:

 • investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv
 • investice do zařízení pro finální úpravu, balení a značení produktů
 • investice do skladování
 • investice související s uváděním produktů na trh vč. výstavby a rekonstrukce budov a vybavení prodejen

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (vč. technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (vč. manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen)
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • zemědělský podnikatel (MSP) dle zákona 252/1997 Sb., jehož příjmy ze zemědělské prvovýroby se na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období podílí alespoň 45 %
 • výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (MSP) dle zákona 110/1997 Sb.
 • výrobce krmiv (MSP) dle zákona 91/1996 Sb.*

*v případě, že je výrobce potravin nebo krmiv zároveň veden v Evidenci zemědělského podnikatele, jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání žádosti o dotaci musí činit méně než 45 % 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • 100 000 Kč až 30 mil. Kč na 1 projekt
 • 150 mil. Kč na jednoho příjemce

Míra podpory:

 • 35 - 45 % dle velikosti podniku a realizovaného záměru

Specifika a omezení dotačního programu:

 • program se dělí na 3 záměry
 • zemědělské podniky
 • zpracovatelské podniky
 • výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
 • žadatel může předložit max. 1 žádost o dotaci na 1 záměr
 • žadatel může současně předložit žádost o dotaci v záměrech zpracovatelských podniků a výrobců pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
 • za zpracování v rámci programu nelze považovat jednoduchou úpravu vstupní suroviny bez její významné změny jakosti (např. pouhé rozkrájení a zabalení produktu, které nenavazuje na výrobu žadatelem)
 • pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie

Podobné dotace:

Investice do zemědělských podniků

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.