Podporované aktivity:

 • výstavba stezek do šíře 2 metrů
 • výstavba odpočívadel, přístřešků, informačních tabulí či závor
 • výstavba herních a fitness prvků
 • značení stezek

Způsobilé výdaje:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor
 • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně
 • nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za následujících podmínek:
 • existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu
 • dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace
 • pozemek bude oceněn znaleckým posudkem
 • způsobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
 • žadatel/příjemce dotace není akcionářem, společníkem, členem orgánu právnické osoby, která je prodávajícím, ani není manželkou/manželem či není v přímém příbuzenském vztahu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
 • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • 100 000 Kč až 2 mil. Kč

Míra podpory:

 • 100 %

Specifika a omezení dotačního programu:

 • příjemce dotace musí být vlastníkem pozemku nejpozději k datu podání Žádosti o platbu
 • žadatel může podat v rámci programu více žádostí o dotaci, avšak nesmí mít v daném období v administraci současně více žádostí na 1 stejný předmět podpory

Podobné dotace:

Technika a technologie pro lesní hospodářství, Lesnická infrastruktura

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.