Podporované aktivity:

 • stavební výdaje na zřízení provozovny
 • strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz činnosti

Způsobilé výdaje:

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (vč. nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení v souvislosti s projektem
 • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • zemědělský podnikatel dle zákona 252/1997 Sb. (evidován po dobu min. 2 let před podáním žádosti)

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • 200 000 Kč až 10 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt se nesmí týkat zpracování ryb a jejich uvádění na trh
 • pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie
 • dotaci nelze poskytnout na nákup silničních vozidel

Podobné dotace:

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.