Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
 • výstavba a modernizace bioplynové stanice

Způsobilé výdaje:

U zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 • výdaje na technologie
 1. technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, úpravy a expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení provozu vč. nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software
 2. montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 3.  
 • ostatní výdaje
 1. nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, vč. nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb)
 2. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy)
 3. pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“ nejsou způsobilé)

U bioplynových stanic

 • bioplynová stanice: skladovací kapacity vstupního materiálu, technologie homogenizace a hygienizace, technologie dávkování vstupního materiálu, fermentační technologie vč. fermentoru, plynové hospodářství, kogenerační jednotka s příslušenstvím (vč. např. ORC jednotky) vč. příslušné provozní budovy a nezbytného zázemí pro zaměstnance, rozvody tepla pro vlastní technologii, rozvody odpadního tepla pro vlastní další využití, elektroinstalace a vyvedení výkonu, technologie odsíření a chlazení plynu, skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (vč. separace a odvodnění), technická infrastruktura ve vztahu k provoznímu příslušenství vč. přípojek, technická zařízení staveb, mostní váha
 • technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel: technologie odsíření, technologie pro snížení obsahu CO2, případně dalších nežádoucích příměsí, technologie pro hrubé sušení bioplynu, technologie pro další využití odstraněného CO2 (např. k pěstování biomasy)
 • plnící stanice bioCNG: kompresory, odlučovač olejových kapek a kondenzátu, chladič/sušička vč. regenerace adsorbentu/čistička plynu, tlakový zásobník stanice, výdejní stojan, zařízení pro kontrolu kvality plynu (analyzátor CO2 a CH4, měření vlhkosti plynu a tlaku), zařízení na odorizaci plynu, plynová přípojka na přívodní straně, strojovna kompresoru a armatur
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • zemědělský podnikatel dle zákona 252/1997 Sb., který je po dobu min. 2 let před podáním žádosti evidován v Evidenci zemědělských podnikatelů

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • u zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 200 000 Kč až 10 mil. Kč
 • u bioplynových stanic 200 000 Kč až 50 mil. Kč

Míra podpory:

 • u zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 25 - 45 % dle velikosti podniku
 • u bioplynových stanic 60 - 80 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • podpora není poskytována na biopaliva vyráběná z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukernatých plodin a olejnin

Podobné dotace:

Investice do nezemědělských činností

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.