Podpora je poskytována na realizaci podnikatelského plánu, jehož součástí musí být:

 • stručný a výstižný název podnikatelského plánu
 • údaje o žadateli
 • kontaktní údaje zpracovatele projektu (pokud je zpracovatelem jiný subjekt než žadatel)
 • popis podnikatelského plánu
 • počáteční situace žadatele (rozsah zemědělské půdy, hospodářských zvířat a nemovitostí, které má žadatel při podání Žádosti o dotaci k dispozici)
 • milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku (výdaje, které bude žadatel realizovat v rámci svého podnikatelského plánu vč. finančního odhadu, zdrojů financování a roku pořízení)
 • údaje o činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku (investice, školení, poradenství)
 • odhad příjmů a výdajů
 • místo realizace výdajů, které jsou součástí podnikatelského plánu
 • technické řešení podnikatelského plánu
 • zaměření a výsledky - přehled obhospodařované zemědělské půdu a chovaných hospodářských zvířat, zrealizovaných staveb, pořízených strojů a technologií, absolvovaných školení apod.

Dále obsahem podnikatelského plánu mohou být:

 • výstavba či rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podporován je chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 • výstavba či rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci vč. investic do sadů a chmelnic
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí vč. protikroupových systémů v nových či opětovných výsadbách révy vinné
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
 • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby
 • nákup zemědělských nemovitostí (vč. zemědělské půdy)
 • nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • fyzické osoby podnikající v zemědělské výrobě dle zákona 252/1997 Sb., které
 • dosáhly ke dni podání žádosti o dotaci věku 18 let zároveň nepřesáhly věk 40 let
 • dosáhly minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní (dle směrnice MZe č. 41152/08-18000)
 • nejsou evidovány déle než 24 měsíců od data podání žádosti v Evidenci zemědělského podnikatele
 • právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě dle zákona 252/1997 Sb., evidované jako zemědělský podnikatel nejpozději k datu podání žádosti

Výše dotace:

 • 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč a je poskytována ve třech splátkách:
 • první splátka činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu, tj. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • třetí splátka ve výši 5 % dotace je podmíněna řádným provedením podnikatelského plánu*

* podnikatelský plán je realizován minimálně po dobu 4 let 

Specifika a omezení dotačního programu:

 • žadatel je povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace vynaložit prostředky odpovídající výši celé dotace (tj. min. 45 tis. EUR) na výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu
 • předmět podnikatelského plánu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
 • z celkové částky dotace může být
 • 45 % určeno na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou prvovýrobu
 • 45 % určeno na nákup nemovitostí
 • 10 % určeno na nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
 • 10 % určeno na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostli pro přímou spotřebu v podniku
 • po dobu realizace podnikatelského plánu je žadatel povinen dosahovat min. 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.