Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

 • Dotace na pořízení Technologií

  Cílem dotačního programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji r...

 • Inovace

  Pokud jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby a uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketin...

 • Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

  Cílem dotačního programu je rozšiřování potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami a zvýšení soběstačnosti ČR v...

 • Potenciál

  Cílem dotačního programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

 • Technologie pro začínající podniky

  Hlavním cílem dotačního programu je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnan...

 • Úspory energie

  Cílem dotačního programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím podpory opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie.