Podporované aktivity:

  • podnikatelské záměry nových malých podniků* a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

*v jednotlivých výzvách jsou různě definovány „nové malé podniky“ - v poslední výzvě (28. 1. 2019 - 28. 5. 2019) šlo o podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek - patentové licence nezbytné pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • FO nebo PO splňující definici malého podniku

Výše dotace:

  • 450 000 Kč a max. 1 mil. Kč
  • míra podpory je 45 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit max. 1 žádost

Podobné dotace:

Technologie průmysl 4.0, Inovace, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny, Potenciál, Úspory energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.