Podporované aktivity:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Způsobilé výdaje:

  • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
  • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
  • dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek bude využíván výlučně v místě realizace projektu a jeho pořizovací cena nepřesáhne 50 % celkových investičních výdajů

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • malé, střední a velké podniky

Výše dotace:

  • 2 mil. Kč a max. 30 mil. Kč

Míra podpory:

  • 50 % celkových způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně jeden projekt
  • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč a v případě velkých podniků činí 10 mil. Kč

Podobné dotace:

Technologie pro začínající podniky, Technologie průmysl 4.0, Inovace, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny, Úspory energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.