Podporované aktivity:

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, vč. náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty

Výše dotace:

 • 1 mil. Kč a max. 70 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • DHM může být použit výlučně jen v místě realizace projektu a musí se jednat o odepisovaný majetek
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • 1 ekonomický subjekt (1 IČ) je oprávněn podat max. 10 žádostí o podporu

Podobné dotace:

Technologie pro začínající podniky, Technologie - průmysl 4.0, Inovace, Potenciál, Úspory energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.